O Juju webu

Naziv projekta:
“JuJu nakit za najdraže - Projekt jačanja konkurentnosti obrta Zlatar“,
referentne oznake KK.03.2.1.06.0617 prema Pozivu za dostavu projektnih prijedloga;” E-impuls“. Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kratki opis projekta:
Projektom se provode slijedeće aktivnosti: proširenje proizvodnih kapaciteta (nabava opreme za graviranje i izrezivanje, edukacija dva zlatara za rukovanje uređajima za graviranje i izrezivanje te postavljanje nove stolarije u radionici), osnivanje nove poslovne jedinice u Slunju i proširenje kapaciteta (nabava opreme za lijevanje malih serija nakita; ljevaonica, vakumski mješač i peć za žarenje te edukacija zlatara za rad na ljevaonici) te aktivnosti promidžbe i vidljivosti (pokretanje WEB stranice, tiskanje roll-up banner-a, snimanje promotivnog video filma o procesu nastajanja nakita, dizajniranje certifikata o autorstvu te provođenje Facebook kampanje). Projekt će rezultirati stvaranjem nove linije personaliziranog nakita JuJu, povećanjem proizvodnje, povećanje razine kvalitete te proširenje asortimana samog rada obrta, povećanje broja zaposlenih, usavršavanje zaposlenika kroz niz edukacija te povećanom razinom energetske učinkovitosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj projekta je povećanje konkurentnost i produktivnost obrta ''Zlatar za zlatarsko-filigranske usluge i trgovinu'', kroz ulaganje u proširenje proizvodnih kapaciteta i osnivanje nove poslovne jedinice, što će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje te očuvanju postojećih i otvaranju novog radnog mjesta.
Svrha projekta je proširenje asortiman Zlatara Koci uvođenjem nove linije personaliziranog nakita JuJu i malih serija popularnih motiva nakita te povećati broj proizvedenih komada godišnje za 125% čime će se zadovoljiti potrebe kupaca i zadržati status prepoznatih zlatara na hrvatskom tržištu.
Ukupnu vrijednost projekta i sufinancirani iznos:
Ukupna vrijednost projekta iznosi 425.563,26 HRK.
Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 328.361,01 HRK.
Bespovratna sredstava iznose 275.000,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta (od – do):
15.01.2018 do 15.09.2018.

Kontakt osobe za više informacija:
Luigj Koci, e mail: info@zlatarnakoci.hr
Zlatar Koci
Frankopanska 3, Zagreb • E info@zlatarnakoci.hr • T +385 1 483 03 10

info@zlatarnakoci.hr
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.